محصولی مناسب جهت خط چشم و سایه.این محصول از جمله محصولات حرفه ای گریم مروان خیر

می باشد که علاوه بر آب با قطره فیکساتور مروان خیر نیز ترکیب می شود