از جمله محصولات مراقبت مو می باشد که از آسیب دیدگی و سوختن موها جلوگیری می کند. هنگام مش و یا دکلره کردن، موها بدلیل عوامل متعددی همچون آمونیاک موجود در مواد دکلره، حساس بودن موها، حرارت تنظیم نشده و … متحمل آسیب های جدی می شوند. به منظور به حداقل رساندن این آسیب ها بهتر است از قطره آنتی دمج استفاده کنیم. بدین منظور مقدار کمی از قطره آنتی دمج مروان خیر را به مواد دکلره اضافه می کنیم و سپس بقیه مراحل را به روال قبل ادامه می دهیم. قطره آنتی دمج مروان خیر موجب خنثی شدن اثرات منفی ناشی از آمونیاک موجود در مواد دکلره می شود. همچنین براقیت و درخشندگی خاصی به موهای رنگ و یا مش شده می دهد که تا مدت ها باقی می ماند.