قطره فیکساتور سایه و خط چشم مروان خیر

 

قطره فیکساتور سایه مروان خیر :ظاهر این محصول به شکل مایعی شفاف است که جهت فیکس کردن سایه و خط چشم به کار می رود . برای دست یابی به نتیجه مطلوب می توانید از روش زیر استفاده کنید.

– پد سایه را به محلول فیکساتور آغشته کرده و سپس سایه را به آن اضافه می کنیم و یا برای سایه های آکوآ قطره را روی سایه چکانده و با قلمو ماساژ داده و استفاده می کنیم.