قلموهای حرفه ای گریم و کاشت ناخن:
این قلموها از موی طبیعی سمور تهیه شده و روی پوست بدون ایجاد و خطوط و بسیار نرم می باشد. قلموهای گریم مروان خیر از شماره ۰۰۰ تا ۱۸ موجود می باشد. سمور تنها حیوانی است که موی آن بعد از جدا شدن از بدن رطوبت خود را از دست نمی دهد.
از این قلموها جهت استفاده از پالتها ، رژلب، سایه ، پن استیک و فون های زمینه استفاده می شود.

بهترین روش نگهداری قلموها:بعد از مصرف آنها را با دستان مرطوب تمیز کرده و داخل روغن مخصوص قرار داده تا کلیه رنگها از آن خارج شده و کاملا تمیز شوند .

قلموهای حرفه ای مناسب گریم و کاشت ناخن.

شماره های ۰۰۰و۰۰و۰ مناسب جهت خط چشم ودیگر قسمت هایی که نیاز به ریزه کاری وخط انداختن می باشند.

از شماره های ۱و۲و۳میتوان برای طراحی ابروو خط  لب تفاده کرد.

شماره های بزرگترنظیر ۴و۵ اغلب برای رژلب استفاده میشوند.

قلموهای ۶و۸ مناسب فون ، گونه گذاری وتیغ بینی می باشند. شماره  های  ۱۰ و ۱۲و ۱۴ برای کاشت ناخن مناسب بوده و در موارد دیگراز جمله رنگ کردن سطوح بزرگتر، برای مثال ،گریم کودک کاربرد دارند.